location

Leasing samochodu powyżej 150 tys. – wszystko, co musisz wiedzieć o kosztach w 2021 r.

Osoby, które decydują się na leasing samochodu, mogą ujmować w firmowych kosztach związane z nim opłaty. Od roku 2019 utraciliśmy jednak pełną dowolność w zakresie ich księgowania. To, w jakiej kwocie możliwe jest wrzucenie w koszty rat leasingowych oraz innych wydatków zostało uwarunkowane ceną samochodu i sposobem jego użytkowania. Sprawdźmy więc, jak wygląda to w praktyce! 

Leasing samochodu — jak zmienił się w ciągu ostatnich lat? 

Wszyscy, którzy leasingowali samochody przed rokiem 2019, z pewnością pamiętają obowiązujące wtedy regulacje. Do końca roku 2018 bez znaczenia dla firmowych kosztów pozostawała wartość przedmiotu umowy. W tym przypadku auta. Cena samochodu nie wpływała zatem na to, co i w jakiej kwocie mogliśmy uznać za koszty z punktu widzenia prowadzonej działalności. Od trzech lat stosujemy się natomiast do nowych zasad. Wartością graniczną stała się kwota 150 tys. złotych.

Leasing samochodu do 150 tys. złotych w 2021 r. 

Jeśli planujesz wyleasingować lub wynająć samochód, który kosztuje:

  • mniej niż 150 tys. złotych (samochód spalinowy/hybrydowy) lub
  • poniżej 225 tys. złotych (samochód elektryczny)

— w koszty uzyskania przychodu możesz wliczyć 100% związanych z nim wydatków. Oznacza to całość rat leasingowych i czynszu inicjalnego (przy leasingu operacyjnym).

Leasing samochodu do 150 tys. złotych uwzględnia nie tylko wartość netto, ale także VAT. Należy dlatego pamiętać, że limit ten kształtuje się nieco „inaczej” w przypadku podatników będących płatnikami VAT oraz z niego zwolnionych.

Limit 150 tys. złotych (lub 225 tys. złotych) brutto (121 951 zł netto) dotyczy jedynie podatników zwolnionych z VAT-u. Dla płatników VAT, którzy korzystają z samochodu tylko w celach zawodowych, wyniesie on natomiast 184 500 zł brutto (150 tys. złotych netto). Przeznaczenie auta wyłącznie do celów służbowych pozwala na odliczenie VAT-u w wysokości 100%. Inny limit obowiązuje również osoby użytkujące auto zarówno służbowo, jak i prywatnie. Jest to 165 470 złotych brutto (134 528 zł netto). Tacy podatnicy odliczają jedynie 50% VAT-u.

Leasing samochodu powyżej 150 tys. złotych w 2021 r. 

Jak w takim razie wygląda leasing samochodu droższego, powyżej 150 tys. złotych? W tym przypadku kosztem uzyskania przychodu pozostają raty i czynsz inicjalny rozliczane każdorazowo proporcjonalnie, wyłącznie do kwoty 150 tys. złotych. Dobrze widać to na przykładzie auta, którego wartość wynosi 200 tys. złotych. Stosunek limitu w wysokości 150 tys. złotych i kwoty 200 tys. złotych to 0,75. A zatem w koszty uzyskania przychodu wliczymy 75% opłaty wstępnej i 75% każdej miesięcznej raty.

Jest to oczywiście uproszczenie, ponieważ ostateczna wartość będzie zależeć od wspomnianych wyżej kryteriów. Tego, czy mowa o podatniku VAT, który użytkuje samochód wyłącznie w celach zawodowych lub mieszanych, czy przedsiębiorcy zwolnionym z tego podatku.

Limit wydatków również na koszty eksploatacyjne i paliwo w 2021 r.

Nowelizacja ustawy PIT z 2019 roku wprowadziła także limit kosztów eksploatacyjnych samochodu oraz paliwa. Jeśli leasingowane lub wynajmowane auto jest użytkowane zarówno prywatnie, jak i służbowo, wynosi on 75%. Gdy będziesz korzystać z samochodu właśnie w taki sposób, musisz zatem za każdym razem przeliczać wartość na wystawionej fakturze.

Konkretny sposób obliczeń zostanie uwarunkowany tym, czy dana firma jest VAT-owcem. Wpłynie na niego również to, w jaki sposób wykorzystuje leasingowany lub wynajmowany samochód. W uproszczeniu, przy koszcie naprawy wynoszącym 1000 zł, podatnik może uwzględnić w kosztach 750 zł. Pełnego odliczenia, tj. 100% wydatków eksploatacyjnych mogą dokonać przedsiębiorcy, którzy użytkują auto wyłącznie służbowo. Należy jednak pamiętać, że wymaga to prowadzenia osobnej ewidencji VAT.

Co dokładnie kryje się pod pojęciem kosztów eksploatacyjnych? Są to m.in. wydatki ponoszone na:

  • serwis i naprawę,
  • dodatkowe wyposażenie,
  • opłaty za parkingi, autostrady,
  • wymianę opon,
  • części zamienne.

Koszty ubezpieczenia OC/AC/GAP a leasing samochodu w 2021 r.

Limitem wynoszącym 75% nie zostały objęte ubezpieczenia OC, AC oraz GAP. Co jednak ważne, w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych znalazł się również zapis wyłączający z kosztów uzyskania przychodu „składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia”.

Regulacja ta dotyczy tylko ubezpieczeń o charakterze dobrowolnym. Gdy ich wartość zmieści się w kwocie 150 tys. złotych, wliczają się one w koszty w całości. Jeśli jednak przekroczą wskazany limit, należy uwzględnić je proporcjonalnie.

Kosztem uzyskania przychodu pozostaje natomiast w całości składka polisy OC i NNW, jeżeli samochód:

  • został wprowadzony do firmy jako środek trwały,
  • jest użytkowany w ramach prowadzonej działalności na podstawie umowy leasingu, najmu lub innej, podobnej.

Kolejne zmiany w leasingu samochodu planowane na 2022 r. 

Kolejne zmiany w zakresie leasingu zostały przewidziane w przepisach Nowego Ładu. Dotyczą one wykupu leasingowanego samochodu do majątku prywatnego. W obecnym stanie prawnym przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na taki ruch, mogą sprzedać auto po upływie 6 miesięcy od daty zakupu. Co ważne — bez konieczności płacenia podatku dochodowego.

Od 2022 r., jeśli samochód przy wykupie nie zostanie uwzględniony jako środek trwały, przedsiębiorca będzie natomiast zobligowany do zapłacenia podatku dochodowego oraz VAT. Jego sprzedaż stanie się możliwa bez uiszczenia podatku, ale dopiero po upływie 5 lat.

Na zmiany przewidywane w Nowym Ładzie powinni przygotować się również podatnicy VAT. Aktualnie płacą oni VAT od ostatniej raty. W praktyce jest to z reguły 1% wartości samochodu. Wykup samochodu do majątku prywatnego od 2022 r. ma jednak przebiegać inaczej. Przepisy zakładają, że taki podatek powinien zostać uiszczony od realnej wartości rynkowej auta. Nie będzie zatem brana pod uwagę wartość wykupu.